Mēs nekad neatzīstam par pareizu to, ko saprast nav mūsu spēkos.

+1
+27
-1