Ja kādam vairāk par citiem ir tieksme brīnīties, tad, vai nu viņam ir mazākas zināšanas kā citiem, vai nu viņam ir vērīgāks prāts kā citiem.