Jebkuras garīgas baudas un prieka būtība slēpjas apstāklī, ka cilvēks salīdzinot sevi sabiedrībā ar sev līdzīgiem, var augt pats savās acīs.