Smiekli - šīs visiem pazīstamās krampjainās kustības mūs pārņem, kad mēs pēkšņi pamanām savu pārākumu pār citiem.