[Bezdievība] Viss, kas mēģina kaitēt dieva godībai, citiem vārdiem sakot, garīdzniecībai.