Lai domas būtu skaistas, tās nedrīkst izšķīdināt lielā vārdu daudzumā.