Vispārēju atzinību ir pelnījis tas, kas savienojis patīkamo ar derīgo.