Muļķi, vairoties no vieniem netikumiem, iekrīt citos.