Aptvert kosmisko parādību daudzveidību domas vienībā, tīrā racionālā formā, ar prātu aptveramā saistībā, pēc manām domām nav iespējams pie mūsu empīrisko zināšanu pašreizējā stāvokļa. Uz pieredzi balstītās zināšanas nekad nav visaptverošas, sajūtās atspoguļoto novērojumu pārpilnība nav izsmeļama, neviena paaudze kā savu nopelnu nevar pasludināt to, ka tā ir aptvērusi visu parādību kopumu.