Kad cilvēks izdarījis ļaunu darbu bīstas, ka par to varētu uzzināt cilvēki, viņš vēl spēj laboties. Kad izdarījis labu darbu, cilvēks cenšas, lai par to cilvēki uzzinātu, viņš rada ļaunumu.