Kas sevī nes patiesību, tā dzīve pārtop par mirkli. Kas alkst pēc kundzības pār citiem, tā dzīve velkas veselu mūžību. Cilvēks, kas nonācis pie patiesības, meklē lietas, kuru nav lietu pasaulē, un domā par to, kas viņš būs, kad viņa nebūs. Viņš pieņems mirkļu skrējienu un noraidīs mūžības sastingumu.