Krietns cilvēks savas nabadzības dēļ var arī nespēt palīdzēt citam, bet satiekot nomaldījušos cilvēku, ar vienu vārdu tam atvērs acis, bet sastopot grūtībās nonākušu cilvēku, ar vienu vārdu padarīs tā grūtības par neesošām. Lūk, augstākā tikumība.