No patiesības relatīvuma izriet pasaules relatīva eksistence.