Neviena zinātniska patiesība nav izolēta, tā veido teorētiskas saites ar citām patiesībām.