Patiesības valstībā valda nevis haotiska nekārtība, bet gan vienojoša likumsakarība.