Kaut arī vispārējas balsošanas procedūrai ir savas ēnas puses, tomēr tā ir vienīgais veids, lai caur to pie varas nonāktu saprāts, tā ir spēks, kas pārspēj rupju vardarbību.

+1
+25
-1