Tas, kurš gremdējas savā pagātnē, nepelna nākotni.