Askētisms - galējs egoisms, kas tiek izpirkts ar galēju pašatteikšanos.

+1
+30
-1