To brūci, kas dzimtenei cirsta, katrs savas sirds dziļumā izjūtam.