Klusēšana - vienkāršas dvēseles patvērums, kas sevī izjutusi visu cilvēcisko skumju dziļumu.