Nākotnei ir vairāki apzīmējumi. Vāja cilvēka apzīmējums nākotnei - neiespējamība. Mazdūšīga - neziņa. Dziļdomīgam un varonīgam - ideāls.