Tautas lielumu nenosaka tās skaitliskais lielums, līdzīgi kā cilvēka lielumu nenosaka tā augums, par vienīgo mērauklu var kalpot garīgā attīstība un tikumiskais līmenis.