Tas, kas dzīvo viņpasaulei, ir bīstams šajā pasaulē.