Daudzi jūt līdzi saviem draugiem, kad tos piemeklējusi nelaime, savukārt, kad piemeklējusi laime,- tos apskauž.