Tāpat kā dvēsele bez miesas nesaucas par cilvēku, tāpat arī miesa bez dvēseles.