Esi ko zaudējis? Nebēdājies - ar to nekas netiks līdzēts. Nogrēkojies? Bēdājies - tas noder.