Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva tāpat arī ir nedzīva ticība bez darbiem.

+1
+10
-1