Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva tāpat arī ir nedzīva ticība bez darbiem.