Palīdzēsim tiem nabagiem, kas mums to lūdz, un pat tad, ja viņi mūs māna, nepievērsīsim tam pārāk lielu vērību, jo žēlsirdība, piedošana un labestība pienākas katram no mums.