Tas, kas mīl naudu, ne tikai neieredz savus ienaidniekus, bet arī pret draugiem izturas kā pret ienaidniekiem.