Bet pār visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērestu; jūsu jā lai ir jā un nē - nē, ka nekrītat sodā.