Tā saka tas Kungs: Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un kura sirds atkāpjas no tā Kunga! . ... . Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to Kungu un kura cerība ir tas Kungs!