Gudrs ir spējīgs saprast pat tuvākā domas, vērojot tā uzvedību un izteiksmi.