Kas tiecas pēc labā, tam jābūt gatavam ciest ļaunu.