Kas tiecas pēc labā, tam jābūt gatavam ciest ļaunu.

+1
+27
-1