Kas tiecas pēc labā, tam ir jābūt gatavam ciest ļaunumu.