Kas tiecas pēc labā, tam ir jābūt gatavam ciest ļaunumu.

+1
-14
-1