Gudrais zina kā rīkoties arī tur, kur trūkst pieredzes, muļķis kļūdās arī darot to, ko mācījies.