Nevajadzētu izturēties nevērīgi pret četrām lietām: uguni, slimību, ienaidnieku, pienākumu.