Slimajam nav jāslēpj savu slimību no ārsta, bet nabagam ir jāslēpj sava nabadzība no draugiem.