Lai arī kā mūs savstarpēji nešķirtu sabiedriskais un mantiskais stāvoklis, tiesībās uz brīvību mēs esam vienlīdzīgi.

+1
+27
-1