Godīgums Romā gan tiek slavināts, tomēr tam jācieš trūkums.