Mīlēt svešu sievu - tas pats, kas ķiplokus ēst. Kaut darīsi to slepus, tomēr smaka tevi nodos.