Neizcel sevi un nepazemo citus. Nav zināms zem kura koka tava miesa pārvērtīsies pīšļos.