Atklātība visdrošāk liecina par to, ka cilvēks ir dziļi nelaimīgs.