Demokrātija - nav vairākuma vara, bet mazākuma aizstāvība.