Dzīvesprieks notrulina uzmanību, vājina koncentrēšanos, kavē pacelties augstāk. Bet dzīvot bez prieka... . Tas nozīmē bezizeju. Ja no vienīgi smelties dzīvību no lielas mīlestības nebīstoties sodīšanas ar nožēlu.