Kad nomirst rakstnieks, sākas viņa daiļrades pārvērtēšana. Līdzīgi tam, kad nomirst cilvēks, sāk pārvērtēt to lomu, kāda viņam ir bijusi starp mums. Tātad,- pagātne pilnībā ir nāves radīta, tā radījusi mājvietu ilūzijām.