Neizbēgams ir tikai viens: nāve, no visa pārējā var izbēgt. Laika intervālā, kas atdala dzimšanu no nāves, nav nekā iepriekšnolemta: visu var mainīt, var pat pārtraukt karu un dzīvot mierā, ja vēlēties to kā nākas - ļoti stipri un ilgi.