Pret atsevišķu cilvēku vērsta netaisnība ir drauds pārējiem.