Lielākai cilvēku daļai karš nozīmē beigas vientulībai. Savukārt man - totālu vientulību.