Atsacīšanās no savas iekšējās pārliecības ir zemiska rīcība.