Cieņa ir nodevas, kuras mēs nevaram liegt nopelniem, vai nu to gribam, vai ne; cieņas izpausmē mēs ārēji varam būt atturīgi, taču iekšēji mēs to izjūtam neatvairāmi.